Moldes Mafer SL
Carrer de Venècia, 7.
08210 Barberà del Vallès, Barcelona
Tel: +34 93 691 55 11 / Fax: +34 93 692 38 40

Oficina Técnica y Ventas / Oficina Tècnica i Vendes / Technical and Sales Office / Technique et Bureau des Ventes / Escritório Técnico e Vendas:
tecnica@moldesmafer.com

Contabilidad / Comptabilitat / Accounting / Comptabilité / Contabilidade:
contabilidad@moldesmafer.com

Commercial au Maroc:
comercial@moldesmafer.com
Tel: +00212 679765686
Tlf: +34 93 691 55 11 // Fax: +34 93 692 38 40
tecnica@moldesmafer.com